PROVODITELJ PROJEKTA je javna ustanova POU Hrvatski dom Petrinja.

PARTNERSKE ORGANIZACIJE u ovom projektu su Građanski aktivizam Petrinja, HPD „Slavulj“ Petrinja, Gradska limena glazba Petrinja, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko – moslavačke županije i Društvo Naša djeca Petrinja.

VRIJEME PROVEDBE: 29.10.2018. - 28.2.2020. (16 mjeseci)

VODITELJICA PROJEKTA I KONTAKT OSOBA: Selma Buljubašić

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA je 794.669,00 kn od čega je 85% sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, dok obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurava Ministarstvo kulture iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

kulturasvima pou zgrada

FINANCIRANO IZ FONDA: www.strukturnifondovi.hr ,  Europski socijalni fond

NADLEŽNO TIJELO: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

SVRHA PROJEKTA je kvalitetnije i učinkovitije iskoristiti dio prostornih resursa POU Hrvatski dom Petrinja u odnosu na konvencionalne i tradicionalne pristupe. Jačanjem kapaciteta lokalnih dionika, zajedničkim radom i dijalogom između javnog i civilnog sektora te razvojem svijesti građana o njihovim pravima i mogućem angažmanu izgradit će se održiv lokalni model sudioničkog upravljanja i korištenja postojećih resursa što će dovesti do povećanja kulturnih sadržaja te sudjelovanja građana u kulturnom i društvenom životu lokalne zajednice.

CILJEVI PROJEKTA: Uspostaviti lokalni model sudioničkog upravljanja prostornim resursima POU Hrvatski dom Petrinja te ojačati kapacitete organizacija civilnog društva, međusektorsku suradnju i razviti nove kulturno-umjetničke programe.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: 

  • 20 osoba će sudjelovati u edukaciji te pripremi i izradi lokalnog modela suradničkog upravljanja, tj. partnerstva javne ustanove s organizacijama civilnog društva u svrhu zajedničkog upravljanja korištenjem prostora kulturne ustanove. 
  • Sustavnom izobrazbom i profesionalnim razvojem 20 osoba iz ciljanih skupina razvit će se kapaciteti lokalnih dionika i potaknuti međusektorska suradnja.
  • Provedena info kampanja podizanja javne svijesti o civilno-javnom partnerstvu i sudioničkom upravljanju u kulturi.

 

esf svi web

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

Projekt KULTURA SVIMA sastoji se od pet osnovnih elemenata projekta:

1. Jačanje kapaciteta lokalnih dionika

U sklopu ovog elementa osnažit ćemo dionike u kulturi za provedbu suradničkog planiranja i upravljanja. Edukaciju će provoditi udruga CCI iz Zagreba. Također ćemo održati radionicu o pristupačnosti kulturnih događaja za osobe sa invaliditetom koju će provesti Udruga osoba s invaliditetom SMŽ te na inicijalnom sastanku će biti dogovoreno točno vrijeme provedbe radionice,

2. Razvoj lokalnog modela civilno-javnog partnerstva

Formirat će se fokus grupa od predstavnika civilnog i javnog sektora koji će provoditi analizu lokalnih potreba u kulturi, provesti savjetovanje s građanima te izraditi Pravilnik i kriterije korištenja javnog prostora POU Hrvatski dom Petrinja. Također će organizirati okrugli stol o međusektorskoj suradnji u zajednici.

3. Zajednička priprema i provedba kulturnih i umjetničkih projekata i programa te podizanje javne svijesti i zagovaranje civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u kulturi

U sklopu ove aktivnosti ćemo provesti analizt trenutnog stanja i potreba u kulturi, on-line ankete, prikupit ćemo komentare i ideje od strane građana, provesti kampanju o sudioničkom upravljanju u kulturi te organizirati trodnevnu javnu manifestaciju Kultura svima i javni forum.

Projektni partneri će provesti 4 mini projekta u kulturi:

  • Planet mašte (36 radionica) i završna izložba
  • Koncerti za svakoga; koncertne matineje; djeca upoznaju orkerstar
  • provedba programa HDP Slavuj; skupljanje starih notnih zapisa
  • Mala uloga – velika promjena (20 kazališnih radionica za osobe sa invaliditetom)

Nabavit će se oprema potrebna za provedbu kulturnih programa u POU Hrvatski dom.

4. Promidžba i vidljivost

U sklopu ove aktivnosi organizirat ćemo dvije konferencije za tisak, a javnost ćemo informirati i kroz četiri radio emisije te tisak promotivnih materijala.

5. Upravljanje projektom i administracija

Voditeljica i administratorica projekta će pratiti provedbu projekta, prikupljati podke i izraditi izvještaje o pokazateljima provedbe projekta.

 

POVEZANE VIJESTI:

Potpisivanjem ugovora započeo je projekt "Kultura svima"

Prvi sastanak projektnog tima

Tiskovna konferencija na početku projekta „Kultura svima“

Sudioničko upravljanje u kulturi