Ciklusi virtualnih interaktivnih predavanja

 

Kabinet Odgojnog savjetovališta Nastavno-kliničkog centra Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s Unicefom volonterski organizira cikluse virtualnih interaktivnih predavanja kako bi do kraja ove školske godine nastavnicima, stručnim suradnicima te ostalim zainteresiranim kolegama olakšali nošenje s posljedicama potresa ali i okolnostima pandemije.

Cilj predavanja je osnažiti stručnjake, sudionike odgojno-obrazovnog procesa te posredno, djecu i mlade u zajednici.

Danas, 13. travnja 2021. Voditeljica Kabineta za logopedsku podršku pri POU Hrvatski dom Petrinja, Katarina Matijević, sudjelovala je na predavanju  Kako stvarati sigurno okruženje za djecu: utemeljeno na znanjima o trauma koje je održala doc. dr. sc. Ivana Maurović.

Uz predavanja, članice kabineta Odgojnog savjetovališta osmislile su i program psihoedukativne grupe podrške koji je namijenjen stručnim suradnicima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije.

Drago nam je da se i POU Hrvatski dom Petrinja mogao priključiti ovoj hvalevrijednoj inicijativi te da se zajedno možemo osnažiti za sve izazove koje prolazimo i koji su još pred nama.

2logoped   3logoped