Dramska sekcija obuhvaća niz dramskih aktivnosti kojima se želi potencijalnim korisnicima ponuditi kvalitetan program kazališnih predstava, razviti vlastitu kazališnu produkciju kao i redovnu ponudu kazališnih predstava te edukativne radionice teatra. U njima sudjeluju zainteresirani amateri srednjoškolske i studentske, ali i odrasle dobi.

kazaliste glembajevi2

Cilj programa je razvijanje govorne izražajnosti i dramskog stvaralaštva, razvijanje mašte, kreativnosti i slobode u izražavanju te povezivanje različitih načina umjetničkih izražavanja (multimedijski pristup) u jedinstvenu cjelinu.