Srijeda, 10. listopada 2018. godine u 19 sati

ugo toicPozivamo Vas na

predavanje "KULTURNA BAŠTINA - RESURS ZA RURALNI RAZVOJ" koje će održati dr. sc. UGO TOIĆ

U srijedu, 10. listopada 2018. godine u 19.00 sati u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja


Dođite i saznajte na koji način baština i njeno održivo korištenje može biti značajan razvojni resurs, kakav pogled na baštinu pruža Faro konvencija i kako iskustva iz provedbe Pilot projekta lokalnog razvoja „Otok Cres“ (2010.-2015.) možemo primijeniti na Banovini.
Ovo je drugo predavanje u seriji predavanja "Mogućnosti i izazovi ruralnog razvoja" koju Društvo "Terra banalis" organizira u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Hrvatski dom Petrinja, a tijekom koje vodeći hrvatski znanstvenici i stručnjaci govore o ruralnom, održivom razvoju te ukazuju na razvojne potencijale prirodne i kulturne baštine.

***

*Više o predavanju i predavaču pročitajte u nastavku*
Ovisno o kontekstu, pojam ruralni razvoj poprima različita značenja. Općenito govoreći, pojam označava cjelokupni razvoj ruralnih područja s ciljem unaprjeđenja kvalitete života ruralnog stanovništva. Mjere iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine usredotočene su prvenstveno na potporu razvoja poljoprivrede te dijelom na razvoj infrastrukture. Ruralni je razvoj, međutim, uvjetovan posebnim osobinama ruralnog područja koje se očituju u strukturi gospodarstva i zaposlenosti, stilu života, društvenoj organizaciji, prostornoj matrici naselja i dr. Stoga se sagledavanju ruralnog razvoja treba pristupiti mnogo šire od samog razvoja poljoprivrede. Ruralni prostor karakterizira veća kohezija lokalnih zajednica, međuovisnost i suradnja njihovih članova te sporiji ritam života usko povezan s prirodom i prirodnim ciklusima. Vodeći računa o društvenim i kulturološkim aspektima ruralnih zajednica, razvojne inicijative koje imaju sposobnost unaprijediti uvjete života i kvalitetu življenja u ruralnim područjima trebale bi se, između ostaloga, temeljiti na osobitostima, komparativnim prednostima i privlačnosti ruralnih područja koje stvaraju neprekidna interakcija između ljudi, mjesta i okoline. U takvom pristupu ruralnom razvoju kulturna baština predstavlja dodanu vrijednost i prednost koja proizlazi iz jedinstvenosti područja. Ona je izraz vrijednosti, vjerovanja, znanja i tradicije s kojom se lokalna zajednica identificira i time jača svoju unutarnju koheziju. Baština i njeno održivo korištenje mogu stoga biti značajan razvojni resurs ruralnih područja.
Postavlja se, međutim, pitanje što se podrazumijeva pod pojmom kulturne baštine, posebice u kontekstu razvoja nekog područja. Svjedoci smo da se sredstva iz nacionalnih, odnosno europskih fondova u pravilu dodjeljuju za projekte kulturne baštine samo pod uvjetom da se objekt investicije nalazi u Registru kulturnih dobara. Baštinu, međutim, ne čine samo registrirana kulturna dobra. Okvirna konvencija Vijeća Europe o vrijednosti kulturne baštine za društvo (Faro konvencija) donosi definiciju baštine koja je puno šira od one koju nudi formalno pravni status institucionalne inventarizacije. U kontekstu razmatranja mogućeg korištenja kulturne baštine kao resursa za ruralni razvoj, potrebno je stoga koristiti definiciju iz Faro konvencije. Načela Faro konvencije uspješno su primijenjena u provedbi Pilot projekta lokalnog razvoja „Otok Cres“ (2010.-2015.).
***
Dr. sc. Ugo Toić rođen je 1964. u Rijeci. Diplomirao je 1989. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat je obranio 1996. na sveučilištu u Udinama (Italija). Od 1997. do 2003. obavlja funkciju pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu. Do 2010. bavi se konzultantskim poslovima na različitim projektima iz područja ruralnog razvoja, s naglaskom na valorizaciju i zaštitu autohtonih poljoprivrednih proizvoda. Od sredine 2010. radi kao voditelj Pilot projekta lokalnog razvoja otoka Cresa i direktor Otočne razvojne agencije, a od sredine 2016. i kao stručni savjetnik u LAG-u Kvarnerski otoci.