playattentiona

PLAY ATTENTION U SAVJETOVALIŠTU

Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj u partnerstvu je s Društvom Naša djeca Sisak započelo s  programom Play Attention u radu s djecom i mladima.

 Play Attention je sveobuhvatni sustav za uvježbavanje održavanja pažnje baziran na edufeedback® tehnologiji nastaloj kombiniranjem skeniranja moždanih impulsa, kognitivnih vježbi i tehnika oblikovanja ponašanja. Taj inovativni sustav Društvo Naša djeca Sisak nabavilo je i provodi u sklopu projekta „Interaktivna platforma-prevencije nasilja“ pod potporom Ministarstva znanosti i obrazovanja. Koordinatorica aktivnosti u Društvu Naša djeca Sisak Dora Petrac i voditelj Savjetovališta Armin Hadžić prošli su stručnu edukaciju te stekli potrebne kompetencije za njegovu provedbu.

Društvo Naša djeca Sisak i Savjetovalište prvi su započeli s primjenom program Play Attention na području Sisačko-moslavačke županije. Do sada su djeca na tretman Play Attentiona morala odlaziti u Zagreb i najčešće plaćati tu uslugu. Play Attention tretman u organizaciji DND-a Sisak je u Savjetovalištu potpuno besplatan za korisnike što je velika pomoć s obzirom na financijske mogućnosti roditelja.

           

 Sustavom Play Attention-a nastavlja se dugogodišnja i izuzetno plodonosna suradnja Savjetovališta i DND-a Sisak započeta 2014. godine edukacijom za pomoćnike za učenike s teškoćama u razvoju održanoj u Savjetovalištu. Upravo je Savjetovalište Hrvatskog doma,  poput sada s Play Attention, bila prva ustanova s kojom je DND Sisak započeo multidisciplinarni holistički projekt s terapijskim psima u radu sa socijalno ranjivim skupinama korisnika (zlostavljana i /ili zanemarena djeca, djeca s kroničnim bolestima, djeca s razvojnim teškoćama, djeca s invaliditetom). U međuvremenu su se u rad s terapijskim psima DND-a Sisak uključile velike i značajne zdravstvene ustanove, ustanove socijalne skrbi, odgojno-obrazovne ustanove, zatvorski sustav (pedeset partnerskih ustanova na području šest županija). Savjetovalište je svih ovih godina nastavilo uspješni  holistički tretman s terapijskim psima, a osobito u radu s djecom u teškoćama u razvoju.     

Korisne informacije o programu Play Attention:

Play Attention je sveobuhvatni sustav za uvježbavanje održavanja pažnje baziran na edufeedback® tehnologiji nastaloj kombiniranjem skeniranja moždanih impulsa, kognitivnih vježbi i tehnika oblikovanja ponašanja.

Play Attention pomaže pojedincu – djetetu ili odrasloj osobi – da uvidi svoj potencijal u kontroli pažnje i ponašanja te da ga u velikoj mjeri i poboljša.Kao vodeća tehnologija u edukativnim, kognitivnim i bihevioralnim intervencijama kod osoba s ADHD-om, Play Attention :

  1. Razvija održavanje pažnje
  2. Pospješuje ignoriranje ometajućih sadržaja (distraktora)
  3. Razvija vještine pamćenja
  4. Pospješuje završavanje zadataka
  5. Razvija vještine organiziranja

Kao posljedica dolazi i do povećanog uspjeha u školi i na radnom mjestu, povećanog samopoštovanja te većeg zadovoljstva životom.    

Play Attention se sastoji od BodyWave sučelja (narukvice) koja se postavlja na nogu ili ruku te od programa koji sadrži zanimljive video-igrice. BodyWave narukvica šalje podatke o moždanoj aktivnosti u igricu – na taj način vi u potpunosti svojom pažnjom i koncentracijom na zadatak kontrolirate tijek igrice! Nakon završene igrice program vam daje povratnu informaciju o razini vaše pažnje. Na ovaj način uviđate kako se osjećate kada ste potpuno usmjereni na zadatak te razvijate vještine koje pomažu u koncentraciji i uspješnom učenju.

Uvježbavanjem održavanja pažnje u zadacima koji nisu stimulativni ili koji sadrže razne ometajuće podražaje vi također uvježbavate kako smanjiti vrijeme pisanja zadaće, više se usmjeriti na školske satove, lakše pratiti upute te ignorirati podražaje iz okoline.

Prve rezultate u većini slučajeva možete primijetiti nakon 20 tretmana (bolje vještine slušanja, lakše započinjanje zadataka, samostalno započinjanje domaće zadaće, bolja organiziranost). Kako bi se ostvario dugotrajni napredak, potrebno je izvršiti  40 vježbi (80 ukoliko postoje i bihevioralni problemi). Jednom usavršene vještine uz pomoć Play Attention-a ostaju i nakon prestanka tretmana.

   

Zahvaljujemo Društvu Naša djeca Sisak na partnerstvu, suradnji i mogućnosti da djeci i mladima Petrinje omogućimo tretman Play Attention sustavom te nastavak holističkog tretmana s terapijskim psima. Osobito zahvaljujemo njegovoj predsjedici profesorici Renati Fridrih koja je svojom neumornom borbom i uvođenjem najsuvemenijih, inovativnih pristupa i tehnologija neizmjereno doprinjela razvoju i poboljšanju holističkog zdravlja i kvalitete života djece i mladih, a osobito djece s teškoćama u razvoju na području Sisačko-moslavačke i susjednih županija.