U sklopu projekta „Kultura svima“ 9.11.2018. održali smo radni sastanak na kojem smo definirali obaveze članova projektnog tima, izradili okvirni plan aktivnosti te razgovarali o provedbi prvih aktivnosti.

Voditeljica projekta Selma Buljubašić je sve prisutne ukratko izvijestila o tome što će se postići projektom Kultura svima.

uvodni sastanak projekta Kultura svima

Provedbom ovog projekta i sustavnom izobrazbom zaposlenici i članovi udruga te zaposlenici lokalne i područna samouprave i javne ustanove u kulturi osnažit će upravljačke kapacitete te steći druga korisna znanja i vještine. Lokalni će dionici u ovom projektu zajedno razviti nove usluge u kulturi koji će popraviti kvalitetu života ljudi u zajednici, stvorit će se stabilna partnerstva i razviti mreža suradnika u kulturi. Javna uprava će steći iskustvo u uvođenju inovativne sudioničke prakse, a time i veće povjerenje građana. POU Hrvatski dom će razviti upravljačke vještine zaposlenika, nabaviti potrebnu opremu i nadograditi i razviti svoje internet stranice što će, uz uspješnu provedbu ostalih projektnih aktivnosti, povećati popularnost ključnog nositelja kulture u zajednici. Kroz projekt ćemo izraditi Pravilnik i kriterije korištenja javnog prostora POU Hrvatski dom Petrinja, tj. uspostaviti će se lokalni model suradničkog upravljanja prostornim resursima petrinjske javne ustanove u kulturi.

esf svi web

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda