Pozivamo vas da nam se pridružite na radionici Pristupačnost kulturnih događaja za osobe s invaliditetom. Radionica će se održati 17.09.2019.

POU Hrvatski dom Petrinja nositelj je projekta Kultura svima koji provodi u suradnji sa 5 partnera (Građanski aktivizam, Hrvatsko pjevačko društvo "Slavulj" Petrinja, Gradska limena glazba Petrinja, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije, Društvo Naša djeca Petrinja).

U sklopu projekta održati će se niz radionica kojima je upravo cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva.

Radionicu će voditi Aleksandra Milković, izvršna direktorica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije. Osim što već dugi niz godina radi sa ranjivim skupinama kao što su osobe sa invaliditetom i djeca sa teškoćama u razvoju trenerica posjeduje iskustvo u koordinaciji timova, dobre logističke, medijacijske i interkulturne vještine konferencija, PR događanja, organiziranja humanitarnih akcija i senzibilizacije građana.

Predviđeno trajanje radionice je 8ʰ.

Program radionice je sljedeći:

- dobrodošlica i uvod/predstavljanje
- razumijevanje invaliditeta – činjenice i predrasude
- senzibilizacija lokalne zajednice i uključivanje osoba s invaliditetom
- pauza
- vidljivost osoba s invaliditetom u zajednici
- uključivanje volontera
- pauza za ručak
- udruge iz kulture, društveni i kulturni centri u funkciji socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom
primjeri dobre prakse i savjeti za rad
- pauza
- izrada protokola za udruge-sudionike za programe u koje bi uključivali osobe s invaliditetom

Za vrijeme trajanja radionice osiguran je ručak i osvježenje za sudionike. Radionica će se održati u POU Hrvatski dom Petrinja, u prostoru učionice s početkom u 9 ʰ.


 Radionica je dio projekta Kultura svima. Ovaj je sadržaj isključiva je odgovornost POU Hrvatski dom Petrinja.

esf svi web