Problemi konzumiranja cigareta, alkohola i droga, kao i ne-kemijske ovisnosti (klađenje i kockanje, internet i društvene mreže) postaju ogroman društveno-socijalni i zdravstveni te obiteljski teret, a Hrvatska se približava europskim trendovima gdje se smanjuje dob prvog konzumiranja sredstava ovisnosti na 12-14 godina, a razlike između djevojčica i dječaka u tome nestaju. Prema podacima Evropskog istraživanja o pušenju, pijenju i uzimanju droga (ESPAD) hrvatski petnaestogodišnjaci prednjače, pred europskim vršnjacima u pušenju i pijenju alkohola, a čak 21% dječaka je probalo marihuanu.

Djeca i mladi su zbog činjenice da se nalaze u burnom razdoblju rasta i razvoja najrizičnija skupina društva čija prirodna radoznalosti i potraga za novim senzacijama i iskustvima te podložnost različitim utjecajima predstavljaju rizik za razvoj ovisnosti i drugih neprihvatljivih ponašanja.

Iz navedenih razloga Savjetovalište za djecu, adolescente i obitelj odlučilo je 2012. godine pokrenuti „Školu Ne-ovisnosti“ kao primjenljiv i kontinuirani edukativno-preventivni program koji u sebi integrira elemente različitih pristupa preventivnog djelovanja (učenje socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja i emocionalnih kompetencija, edukacija, senzibilizacija i osvještavanje, stvaranje pozitivnog i poticajnog okruženja, razvoj odgovornosti za vlastito zdravlje, integracija ključnih čimbenika u zajednici-škole, roditelji, ustanove, udruge… ). Škola Ne-ovisnosti promiče inovativne i kreativne pristupe u radu s djecom i mladima (vizualne umjetnosti, „mindfulness“ pristup, nutricionizam) te se aktivno bavi i problemom rastuće „ ne-kemijske“ ovisnosti (kockanje, klađenje, internet i društvene mreže). Škola ne-ovisnosti se temelji na najnovijim znanstvenim spoznajama preventivnog djelovanja i usklađena je s Nacionalnom strategijom i Akcijskim planom suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH. U suradnji s vodećim stručnjacima (dr. Ante Bagarić, dr. Robert Torre i dr.) organizirala je stručna predavanja i tribine, psihosocijalna savjetovanja, edukativne i umjetničke radionice, izložbe, volonterske aktivnosti te intenzivni rad i senzibilizaciju medija i javnosti. Radionice i predavanja se održavaju širom Sisačko-moslavačke županije.

Škola Ne-ovisnosti se od 2012. godine realizira uz financijsku potporu Sisačko-moslavačke županije.

Foto album Škole NE-ovisnosti