OBAVIJEST!

Savjetovalište je do daljenjega u stanju mirovanja zbog odlaska psihologa.

 

Upoznajte se s našom uslugom psihološkog savjetovanja.

Što je psihološko savjetovanje?

Tko pruža usluge savjetovanja?

Što je psihološko savjetovanje?

Američka udruga za savjetovanje (American Counseling Association) definira profesionalno savjetovanje kao: „ Primjena principa koji vrijede u području mentalnog zdravlja, psihologije i razvoja čovjeka i to pomoću kognitivnih, emocionalnih, bihevioralnih i sistemskih intervencija koje utječu na klijentovu dobrobit, njegov osobni razvoj, razvoj profesionalne karijere, ali i na patologiju“ (Harold L., i sur., 2012).

Ta definicija ukjučuje probleme koji se smatraju „normalnim“, „svakodnevnim“ i „razvojnim“, ali i ozbiljnije psihičke teškoće.

Savjetovanje ima funkciju mijenjanja, prevencije ili poboljšanja života. Savjetovanje može biti usmjereno i napretku, odnosno osobnom rastu i razvoju koje tada pomaže otvaranju klijenta prema novim i dubljim razinama mudrosti, razumijevanja i zamjećivanja novih životnih mogućnosti.

Iako se zove „savjetovanje“, ono ne podrazumijeva davanje gotovih rješenja, „savjeta“, već potiče realiziranje vlastitih potencijala i preuzimanje osobne odgovornosti za svoj život.

Za razliku od psihoterapije, savjetovanje je najčešće usmjereno na neki konkretan problem u određenom životnom području i traje kraće od psihoterapije (najčešće do 10-tak seansi). U većoj mjeri je direktivno i fokusirano na to konkretno pitanje i na specifičnosti problema. Psihoterapija je dugotrajniji proces, omogućava dublju proradu važniha čimbenika problema, njegovog nastanka dovodeći do dubljih uvida u dinamiku osobnosti.

Psihološko savjetovanje se koristi i kada ne postoji dijagnoza psihičke bolesti, ali ipak postoji osjećaj osobnog nezadovoljstva, osjećaj da u osobnom razvoju ne vidi pomak i „stoji na ukopan na mjestu“.

Psihološko savjetovanje nudi stručnu podršku i pomoć za samopomoć pri konstruktivnom savladavanju nezadovoljavajuće životne situacije, kao i za osobe koji su u procesu rada na sebi i žele naučiti nove načine i pronaći nove inspiracije.

Tko pruža usluge savjetovanja?

Psiholog savjetnik je stručna osoba koja je sposobna uspostaviti kontakt s klijentom, kojeg bezuvjetno prihvaća i uvažava kao osobu. Savjetnik pomaže svom klijentu izraziti svoje probleme , suočiti s s njima te ih uspješnije riješiti. Savjetnik je stručnjak educiran da sluša, opaža i prepozna klijentove emocije, doživljaje i probleme, kako bi psihološkim tehnikama i metodama pomogao klijentu razriješiti i „nadrasti“ svoje teškoće.

Psihološki savjetnik će u procesu savjetovanja upoznati svog klijenta, njegove probleme, slabe i jake strane, a zatim upoznati klijenta sa strategijama rješavanja problema i, u suradničkom odnosu, podučiti klijenta kako redefinirati svoje emocije, doživljaje i ponašanja.

Osobne uspješnih psiholoških svjetovatelja i terapeuta: (Sexton, Whiston, Bleuer i Walz, 1997, Neukrug, 2007.).

 • osviještenost i razumijevanje sebe
 • izvrsne komunikacijske vještine
 • dobro psihičko zdravlje
 • osjetljivost na etničke, kulturološke (i rasne) činitelje kod sebe i drugih te njihovo razumijevanje
 • otvorenost/nepristranost
 • sposobnost biti empatičan, iskren i prihvaćajući
 • objektivnost
 • kompetentnost
 • pouzdanost
 • interpersonalna privlačnost

Psihološko savjetovanje se uspješno koristi kod: (prema British Association for Counselling and Psychotherapy-BACP, American Psychological Association, APA)

Psihičkih poremećaja:

 • anksiozni poremećaji, napadaji panike i tjeskobe
 • depresivni simptomi
 • traumatska iskustva i žalovanje
 • poremećaji spavanja
 • poremećaji hranjenja
 • poremećaji ponašanja
 • zlouporaba psihoaktivnih sredstava

i "ne kliničkih" problema:

 • obiteljski i bračno/partnerski problemi
 • prilagodba na obrazovne-poslovne probleme i upravljanje njima
 • nisko samopouzdanje i interpersonalni problemi
 • suočavanje sa stresom i negativnim životim događajima
 • mijenjanje nezdravih obrazaca ponašanja
 • osobni rast i razvoj
 • prilagodba na invaliditet, bolest ili povredu
 • upoznavanje novih načina rješavanja problema
 • poboljšanje vještina komunikacije i slušanja
 • rješavanje konflikta
 • problemi u odgoju djece i roditeljstvu
 • općenito poboljšanje kvalitete življenja