Pozivamo Vas na koncert

 

DINA JULARIĆ IVANČIĆ I KARLO IVANČIĆ

 

Četvrtak, 24.9.2020. u 19:30 sati

Mala dvorana Hrvatskog doma

 

Koncert će se održati po svim epidemiološkim preporukama i molimo posjetitelje da ih se pridržavaju.

Koncert je realiziran uz financijsku potporu Ministarstva kulture i medija RH i Grada Petrinje.

 

Dina Jularić Ivančić ­rođena je 1992. godin­e u Baselu, u Švicars­koj. Klavir počinje u­čiti sa šest godina k­ad upisuje osnovnu gl­azbenu školu u Kazahs­tanu. Glazbenu školu ­nastavlja pohađati u ­Sarajevu i Zagrebu, g­dje maturira u GŠ Bla­goja Berse. 2017. god­ine diplomirala je kl­avir na Muzičkoj akad­emiji u Zagrebu u kla­si prof. Ante Milića.­ 

Pjevanje počinje uči­ti 2015. godine kod  ­prof. Ante Tonči Petk­ovića u GŠ Karlovac. Kao prvoplasirana na­ listi, 2017. godine upisuje studi­j solo pjevanja na Muzičkoj akademiji u Z­agrebu u  klasi profe­sorice Martine Gojčet­e Silić, a trenutno je 3. godina u klasi profesorice Renate Pokupić. Ostva­rila je niz zapaženih­ nastupa u Hrvatskoj ­i inozemstvu, nastupila je i kao­ solistica uz Karlova­čki komorni orkestar, te osvo­jila nekoliko međunar­odnih nagrada. Od 2018. godine stipendist je HNK Zagreb, a 2019.  imala je profesionalni debi u HNK Zagreb u ulozi Kate Pinkerton u operi Madama Butterfly G. Puccinia.

 

 

Karlo Ivančić jedan je od najistaknutijih pijanista u Hrvatskoj mlađe generacije.  2007. godine maturirao je klavir u glazbenoj školi Fran Lhotka Sisak u klasi prof. Morane Rajman Jelić. Magistrirao je 2012. godine, na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, u razredu Dalibora Cikojevića koncertom u velikoj dvorani Hrvatskog glazbenog zavoda. Iste godine upisao je usavršavanje u klasi profesora Rubena Dalibaltayana, a zatim 2013. godine upisuje poslijediplomski specijalistički studij klavira također u klasi prof Dalibaltayana. Akademsku godinu 2011./2012. bio je student Balazsa Szokolaya u Weimaru na Hochschule fur Musik „Franz Liszt“.

Od 2012. godine laureat je devet natjecanja:

Darko Lukić – Zagreb 2012. (Diploma Darko Lukić)

Boris Papandopulo – Zagreb 2013. (3. nagrada)

Pijanističko natjecanje za vrhunsku stipendiju Zaklade dr.ing. Dino Škrapić, Rovinj 2014. (2. Nagrada)

Međunarodno natjecanje Ferdo Livadić – Samobor 2014. (Nagrada grada Samobora i HDS – a)

Pijanističko natjecanje San Dona di Piave -  San Dona di Piave 2015. Italija (2. nagrada)

Pijanističko natjecanje Premio Antonio Bertolini  Brescia 2015. Italija (2. nagrada)

Pijanističko natjecanje Future piano stars  3. nagrada 2017. godina

Pijanističko natjecanje Krystian Tkaczewski – Busko Zdroy, Poljska 2017. (1. nagrada)

Brancaleoni pijanističko natjecanje Florida, SAD, 2020. 1. nagrada.

Osim solistički, redovito koncertira u piano duu sa pijanistom Stefanom Rakićem te sa mezzosopranisticom Dinom Jularić Ivančić.

Gostovao je u emisijama Hrvatske televizije i radija gdje su emitirane snimke njegovih koncerata. Kao solist nastupao je sa Zagrebačkom filharmonijom, te sa Simfonijskim puhačkim orkestrom OSRH pod ravnanjem maestra Tomislava Fačinija. Član je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika te Hrvatskog društva skladatelja. Od 2019. godine radi kao predavač klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

 

 

PROGRAM:

 1. Pejačević: Pjesma bez riječi, op. 10
 2. Skrjabin: 5 preludija op. 16

                   Etida u dis-molu op.8 br.12

 1. Faure: Les Berceaux
 2. W. Korngold: Glückwunsch
 1. Rahmanjinov: Elegija op. 3, br. 1
 2. Prokofjev: Sonata br. 3 u a-molu, op. 28
 1. Hahn: À Chloris
 2. Haydn: Ah, che morir vorrei

                Arija iz kantate Arijadna na Naxosu

 1. I. Čajkovski: Lipanj  (iz ciklusa Godišnja doba)

                         Andante Maestoso  (Iz baleta Orašar,  

                         klavirska transkripcija M. Pletnjova)

 1. Glinka: Somnjenije
 2. Rahmanjinov: O njet, malju, nje uhadi