Utorak, 22.5.2018. u 19:30 sati

sebastianPOU Hrvatski dom Petrinja

Vas poziva na koncert

 

GUDAČKI KVARTET SEBASTIAN

 

Mala dvorana Hrvatskog doma

Ulaz besplatan

 

Koncert je realiziran uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH

 

Gudački kvartet Sebastian osnovan je 1982. godine kao Kvartet muzičke omladine Zagreb. Od 1990. godine djeluje pod imenom Gudački kvartet Sebastian. Članovi kvarteta usavršavali su se na tečajevima komorne glazbe u Grožnjanu (Hrvatska), Rogaškoj Slatini (Slovenija), Pecsu (Mađarska) i Saumuru (Francuska). Godine 1988. kvartet postaje član Međunarodne zaklade Yehudi Menuhin sa sjedištem u Parizu. Osim čestih nastupa u Hrvatskoj, Gudački kvartet Sebastian koncertirao je u Sloveniji, Francuskoj, Sjevernoj Koreji, Italiji, Austriji i Mađarskoj. Repertoar kvarteta obuhvaća djela od klasike do suvremene glazbe s naglaskom na hrvatskom stvaralaštvu. Praizveli su više djela suvremenih skladatelja, primjerice A. Klobučara, N. Firšta, A. Igreca, D. Bukvića, S. Drakulić...

Surađuju s istaknutim hrvatskim i svjetskim glazbenicima kao što su Milan Turković, Paul Meyer, Pierluigi Camicia, Aleksandar Serdar…Od 2002. održavaju svoj ciklus u maloj dvorani V.Lisinski u Zagrebu.

Gudački kvartet Sebastian

Anđelko Krpan, violina

Teodora Sucala Matei, violina

Nebojša Floreani, viola

Zlatko Rucner, violončelo

 

Program:

J. Štolcer Slavenski: 4. gudački kvartet (15')

Allegro molto energico

Largo cantabile

Allegro molto vivace

Grave/Adagio/Moderato/Allegro/Presto

 

F. Schubert: Gudački kvartet u a-molu, D 804, Rosamunda (30')

Allegro ma non troppo

Andante

Menuetto: Allegretto - Trio

Allegro moderato

 

G. Eisenhuth: Streljček, valcer, op. 73 (5')

 

G. Eisenhuth: Terpsichore, polka mazurka, op. 53 (3')