02. 10. 2017. / 19 H / GALERIJA KRSTO HEGEDUŠIĆ
OTVORENJE IZLOŽBE SLIKOVNICA NAGRAĐENIH
NAGRADOM “GRIGOR VITEZ’’

ljubav djeci prije svega02—31. 10. 2017. / GALERIJA KRSTO HEGEDUŠIĆ,

IZLOŽBA DJEČJIH RADOVA NA TEMU SLIKOVNICE
(U SURADNJI S PROF. LJILJANOM LEKANIĆ KLJAIĆ)

 

03—06. 10. 2017. / 10—11 H / GALERIJA KRSTO HEGEDUŠIĆ
LIKOVNE RADIONICE: “ILUSTRIRAJ PRIČE GRIGORA VITEZA’’

 

04. 10. 2017. / 17 H / MALA DVORANA POU HRVATSKI DOM PETRINJA
OKRUGLI STOL: KVALITETNA SLIKOVNICA I NJEZINA ULOGA U
KVALITETNOM ODGOJU