ZORNJACI

Ivan Novak rođen je 1985. godine u Sisku. Nakon završene Škole prmjenjene umjentosti i dizajna u Zagrebu, upisuje 2004. godine Grafički odjel na Akademiji ikovnih umjetnosti u Zagrebu . Godine 2010. diplomirao je u klasi profesorice Nevenke Arbanas, sa radom posvećenim sisačkom slikaru Slavi Strieglu.

Osim u grafičkim tehnikama radi i u ostalim likovnim tehnikama kao što su kiparske (drvo,terakota,gips, prokrom, cigla) i slikarske (temepera, akril,ulje).

Ciklus pijetlova/zornjaka nastao je kroz zadnje tri do četiri godine.