… dječji tjedan je tradicionalno međunarodno događanje koje se u Hrvatskoj održava svake godine u prvom punom tjednu u listopadu

Trajni ciljevi dječjeg tjedan su:

  • usmjeriti pozornost najšire javnosti prema pravima, potrebama i mjestu djece u društvenoj zajednici
  • pokrenuti nove akcije šireg značenja za razvoj i odgoj dijece
  • poticati volonterski i društveni i stručni rad odraslih s djecom te aktivnu participaciju djece u aktivnostima lokalne zajednice i šire

Ove godine se i POU Hrvatski dom Petrinja svojim aktivnostima uključuje u obilježavanje dječijeg tjedna.

volonterski program Laboratorij za učenje Flyer ABECEDA NIJE GREDA

Četvrtak, 10.10.2019., 13 h, velika učionica POU Hrvatski dom Petrinja- PREDSTAVLJANJE VOLONTERSKOG PROGRAMA “LABORATORIJ ZA UČENJE”, program predstavljaju: Selma Buljubašić, mag.prim.educ.; Katarina Matijević, mag.logop.

Petak, 11.10.2019., 13 h, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, produženi boravak (1.r)- INTERAKTIVNA RADIONICA “ABECEDA NIJE GREDA”, radionicu vodi: Katarina Matijević, mag.logop. u suradnji s voditeljem produženog boravka, Markom Loknerom, mag.prim.educ.

SAVJETOVALIŠTE ZA DJECU, ADOLESCENTE I OBITELJ ORGANIZIRA SLJEDEĆE AKTIVNOSTI:

9.10.2019., srijeda: 13.30h – „ADHD ( deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj) kod školske djece“ edukacija  za nastavnike u OŠ „Mate Lovraka“ Petrinja kojom se ujedno obilježava i Tjedan ADHD-a u Hrvatskoj, predavač Armin Hadžić dipl. psiholog i voditelj Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj

10.10.2019., četvrtak: 18.25h –„Mladi i mentalno zdravlje“, predavanje za učenike u Srednjoj školi Petrinja povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja, predavač Armin Hadžić dipl. psiholog i voditelj Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj

11.10.2019., petak: 13h – „Zdrav i sretan bez alkohola i cigareta“ ,radionica za učenike u OŠ Jabukovac, predavač Armin Hadžić dipl. psiholog i voditelj Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj