Nositelj kulturnog života Petrinje je Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom koji je svojevrstan kulturni centar grada i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo. U sklopu doma je kazališno-koncertna dvorana kapaciteta do 500 sjedala (Velika dvorana). Za koncerte se koristi i Mala dvorana te atrij za ljetne glazbene večeri.